ویژگی های خاص

مجهز به محفظه خنک کننده
موتور پرقدرت جهت کار مداوم
مجهز به چراغ کار قابل تنظیم
مجهز به محافظ چشم و ذره بین
مجهز به تکیه گاه قابل تنظیم جهت قطعه کار