ویژگی های خاص

مجهز به محفظه خنک کننده
موتور پرقدرت جهت کار مداوم
مجهز به چراغ کار قابل تنظیم
مجهز به تکیه گاه قطعه کار و محافظ چشم